Copyright

Alle fotos og tekster, der tilhører Frank Undall og NEWSLINE A/S, er beskyttet af copyright, medmindre andet er tydeligt og klart angivet. Enhver brug uden tilladelse vil medføre opkrævning af honorar via specialister. Manglende kreditering af fotografen eller kildeskribenten vil udløse et honorarkrav på mindst det dobbelte af det normale. Respekter venligst ophavsrettighederne og sørg for at få tilladelse, hvor det er påkrævet.